Vereniging

Taakverdeling Bestuursleden

Taakverdeling bestuursleden

Voorzitter: Teun de Vries

 • Plant de bestuur en leden vergaderingen in (ruim van te voren in een kalender)
 • Leidt de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie
 • Leidt de vergaderingen
 • Stelt de agenda op (samen met de overige bestuursleden) (leden en bestuur vergadering)
 • Verdeelt de taken onder de bestuursleden
 • Is het gezicht van de vereniging en het eerste aanspreekpunt
 • Zorgt ervoor dat de structuur en professionaliteit van de organisatie wordt gewaarborgd
 • (extra taak: het regelen/aanvragen van vergunningen)

Penningmeester: Heily van der Jagt

 • Beheert de financiën van de vereniging (kas/rekening)
 • Maakt de periode begrotingen op
 • Maakt het financiële jaarverslag en presenteert deze op de ALV
 • Beheert de transacties (ontvangsten en uitgaven)
 • Houdt het overige bestuur/ op de hoogte van de financiële voortgang
 • Bijhouden van de ledenadministratie
 • Controle op het navolgen van wet- en regelgeving

Notulist: Arthur van der Pot

 • Notuleert tijdens de vergaderingen
 • Doet de verslaglegging van de vergaderingen
 • Fungeert als contactpersoon voor inkomende post
 • Houdt de actielijst bij en waakt ervoor dat afspraken volgens planning worden nagekomen
 • Maakt een duidelijke splitsing tussen de bestuur en leden vergaderingen

Activiteiten coördinatoren (3 personen): Kim de Ruiter / Marcel Soeterbroek / Ed van der Burg

 • Zijn taakeigenaar van de activiteitenplanning voor het hele jaar (met het overige bestuur)
 • Zorgen voor een vlekkeloos proces tijdens de activiteiten
 • Zorgen voor interessante activiteiten ingespeeld op trends en seizoenen
 • Verantwoordelijk voor website, facebook en instagram, zorgen ervoor dat alle activiteiten goed gecommuniceerd worden
 • Vaste contact persoon van Roy Vathorst
 • Stemmen het budget van de activiteiten af met de penningmeester
 • Werken samen met verantwoordelijke voor externe communicatie en denken gezamenlijk na over de juiste commerciële activiteiten
 • Werken samen met de overige ondernemers en zorgen voor verbinding
 • Werken samen met de voorzitter en regelen gezamenlijk de vergunningen

PR/Communicatie intern: Sabine Zondag

 • Focust zich op het benaderen van de consument
 • Coördineert een gedeelte van de communicatie vanuit de vereniging richting de doelgroep, werkt hierbij samen met de activiteiten coördinatoren
 • Onderhoud het contact met de media
 • Houdt zich bezig met commerciële zaken en trekt klanten naar het centrum toe
 • Bedenkt commerciële activiteiten die zorgen voor omzet
 • Signaleert trends en speelt hier op in

PR/Communicatie extern: Ruud Heemskerk

 • Mogelijkheden onderzoeken voor collectieve inkoop en overige samenwerkingen die synergie opleveren.
 • Aanspreekpunt voor ondernemers betreft: vastgoed, collectieve inkoop, facilitaire diensten, etc.
 • Aandachtspunt; huidige huur problematiek.