Vereniging

Missie, Visie & Doelstellingen

Missie, visie & doelstellingen

Missie:

Ondernemersvereniging Pijnacker-Centrum wil bouwen aan een bruisende dorpskern. De vitaliteit van het ondernemerschap willen we behouden en verbeteren, door te zoeken naar kansen en mogelijkheden. Wij willen onze krachten verenigen en samen sterk staan.

Visie:

Vanuit de snel veranderende globale markt ontstaat een groeiende behoefte aan verbinding op lokaal niveau. Daarom brengen wij ondernemingen met elkaar en hun omgeving in contact. Hiermee stimuleren wij hen om het maximale uit zichzelf en hun ondernemerschap te halen.

Doel:

Het is ons doel om de verblijfsduur van bezoekers in ons centrum te verlengen. Wij willen dat de sfeer in het centrum beter wordt en dat de retentie omhoog gaat.

De vereniging wil de gemeenschappelijke belangen behartigen van de aangesloten ondernemers.

  • Het centrum van Pijnacker moet bruisen.
  • De communicatie tussen de ondernemers onderling moet duidelijk zijn.
  • De vereniging moet professioneel zijn.
  • Het uitvoeren van gezamenlijke commerciële activiteiten.
  • Het onderzoeken van te behalen inkoopvoordelen.
  • Het onderhouden van goed contact met de gemeente en het signaleren/overdragen van problemen.
  • Ruimte voor informaliteit tussen de ondernemers onderling.
  • Zo veel mogelijke ondernemers moet lid zijn van de vereniging.