Vereniging

Ledenvergaderingen

Ledenvergaderingen

Vier keer per jaar komen de leden bij elkaar, waarvan twee bijeenkomsten ‘formelere’ ALV zijn. Bij de overige twee bijeenkomsten staan gezelligheid en verbinding centraal.

Doel:

De ledenvergadering moet de ondernemers met elkaar verbinden. Er moet ruimte zijn om met elkaar te brainstormen en van ideeën uit te wisselen. Een hoge betrokkenheid is gewenst, echter dan zal het bestuur de leden ook bij de organisatie moeten betrekken. De vergaderingen hebben deels een informatief karakter, maar moeten vooral ook inspirerend zijn. We willen een bruisend centrum en actieve ondernemers, daarom moet er opgeroepen worden tot actie. Een actief bestuur, met een passief ledenbestand is niet wenselijk. Bovendien willen we vooral ook dat het een gezellige vereniging is, waarbij het informele belang niet onderschat mag worden. De bijeenkomsten moeten leuk zijn en de onderlinge samenwerking verbeteren.

Thema’s:

 • Ingekomen stukken
 • Actielijst vorige vergadering
 • Gang van zaken
 • Commerciële activiteiten
 • Activiteiten kalender bespreken
 • Sprekers
 • Brainstormen
 • Signaleren en aanpakken van eventuele problemen
 • Financiële verantwoording afleggen
 • Op de hoogte stellen van de activiteiten binnen het bestuur
 • Taken onder de leden verdelen, oproepen tot activatie
 • Etc.

De inhoud van de ALV vergadering ligt voor één keer per jaar vast, de onderstaande punten dienen behandeld te worden. Deze ALV moet altijd in kwartaal één van een nieuw jaar plaats vinden.

 • Het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en het te voeren beleid van het komende jaar.
 • Algemeen jaarverslag, inclusief jaarrekening.
 • Verslag van de kasstromen.
 • Definitieve begroting van het komende jaar.
 • Vaststellen van de contributie van het komende jaar.
 • Dechargeren van bestuursleden.
 • Verkiezing en (her) benoeming bestuur.
 • Eventuele wijzigingen in het huishoudelijk regelement.
 • Eventuele wijzigingen van statuten.

Planning 2019/2020:

Datum:

Tijdstip:

Locatie:

Thema:

19-11-2019

18:30 (inloop vanaf 18:00)

Drie Heeren

Update voortgang

14-01-2020

18:30 (inloop vanaf 18:00)

n.t.b.

ALV + nieuwjaarsborrel

12-05-2020

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

08-09-2020

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

24-11-2020

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.