Vereniging

Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen

Één keer per 2 maanden komt het bestuur bij elkaar. De voorzitter regelt de datum, tijd, locatie en agenda.

Doel:

Tijdens de bestuursvergaderingen wil het bestuur de lijnen uitzetten van de organisatie van de vereniging. Er wordt met elkaar gebrainstormd over commerciële activiteiten, de taken worden verdeeld, eventuele gesignaleerde problemen worden besproken en we controleren elkaar op het uitvoeren van ieder zijn/haar individuele activiteiten.

Thema’s:

 • Ingekomen stukken
 • Actielijst vorige vergadering
 • Gang van zaken
 • Signaleren en bespreken van eventuele problemen uit het ledenbestand
 • Lopende activiteiten
 • Commerciële activiteiten
 • Financieel beheer
 • OVKP
 • Agenda en locatie voor de ledenvergadering
 • Voortgang werk bestuursleden
 • Etc.

Planning 2019/2020:

Datum:

Tijdstip:

Locatie:

10-10-2019

16:30

Marcel

12-11-2019

16:30

Sabine

10-12-2019

16:30

Michiel

11-02-2020

16:30

Arthur

21-04-2020

16:30

Kim

23-06-2020

16:30

Heily

15-09-2020

16:30

Teun

08-12-2020

16:30

Sabine